Tag: GVH-229

món quà trưởng phòng dí buồi vào crush mông to quyễn rũ

món quà trưởng phòng dí buồi vào crush mông to quyễn rũ, ghế trên. Xe đang chạy tôi nhìn xuống ghế sau thì thấy tay thằng tuấn đã nằm gọn trong váy Hương từ bao giờ, tôi thầm nghĩ, mẹ thằng thích mò lồn lắm sau, tay lúc nào cũng nằm trong váy người ta không vậy. Thằng trung thì đầu đang tùy lên vai Hương mà dựa vào, tay thì mất hút phía sau lưng Hương không biết làm gì. Hương thì dựa lưng vào ghế sau mắt thì nhắm nghiền, lâu lâu thằng tuấn kê miệng sát vào tai Hương nói gì đó, woa! trưởng phòng nhấp cô lao công dâm đãng sát tới mức miệng nó chạm cả vào vành tai của Hương, Hương nghe xong nở nụ