Tag: G0106-2 – Chinese Porn

Số phận \”dạy\” em muốn rời khỏi khát dục

Số phận "dạy" em muốn rời khỏi khát dục, đút cho chị một miếng thì chị đẩy ra nói: – Em không ăn đâu sáng uống sữa rồi… ăn thế này béo thì chết mất dáng… Ăn đi mà em làm cho anh ăn thôi… hi… ép em ăn béo ra đấy lại chán người ta! Nó không biết dỗ dành cứ ấn vào khiến chị phải hé cái miệng nho nhỏ ra nhận lấy, Nam sinh biến thái thèm tình bú cu chị ăn hình như để nó vui thì phải vì sau đó chị giật lại dĩa và tranh bón không cho nó động vào. Giằng qua giằng lại tay nó trịn lên xuống bầu vú trần mềm mại của chị dẫu nó bị chắn qua lớp vải áo mong manh nhưng cảm xúc vẫn thinh