Tag: em yêu thầy

bán thân ông chủ thông lồn em PG để trả nợ

bán thân ông chủ thông lồn em PG để trả nợ, chảy. Chuyện gì cũng sợ phức tạp! Nếu như Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân chỉ là một công ty thông thường không hề có hậu thuẫn, vậy thì điều tra cũng điều tra rồi. Nhưng mà bây giờ rút dây thì động rừng, khi cái hậu thuẫn ở phía sau công ty này lờ mờ chỉ hướng về thủ đô khiến người ta căn bản không làm thế nào để con vật khổng lồ lay chuyển, từ thành phố cho đến tỉnh, đều không thể không nhượng bộ. Ở một phương diện nào đó mà nói, hối hận ông chủ dập dập em 2k vì tiền chính trị không chỉ đại diện cho sự đấu