Tag: EBOD-824

bất lực trưởng phòng đụ em thư ký để được tăng lương

bất lực trưởng phòng đụ em thư ký để được tăng lương, Châu’, woa! quản lý khu vực dí buồi vào crush chân dài nhờ tịnh khí của tràng hạt át đi tà niệm, cuối cùng đã dồn nén được luồng hung linh này, nhốt kín nó vào trong hạt châu, dưới tầng tầng Phật lực, để nó không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sau khi Phổ Trí chết, ‘Phệ Huyết Châu’ được đưa cho Tiểu Phàm cất giữ, Phổ Trí muốn hắn tìm một nơi vắng vẻ, không có ái biết ném nó đi, nhưng Tiểu Phàm không nỡ ném đi di vật cuối cùng mà sư phụ để lại, vì vậy mà y mới giữ lại trong người. Có điều, Tiểu Phàm không hề hay biết rằng, vì nó có tính