Tag: EBOD-821

gạ tình ông chủ địt em dâm đãng

gạ tình ông chủ địt em dâm đãng, rồi nói nhỏ: vợ nè, đồ dơ sao không để trong thau rồi giặc mà để trong bọc đen vậy? Ngọc cười: em thấy ba để nên em không dám để, em ngại sao ấy anh à. Khải nói tiếp: trời, người một nhà mà em ý tứ gì nữa, woa! ông chủ dí buồi vào crush mông cong ba dễ ẹt à, rồi đồ ổng ai giặt? Ngọc: thì ba giặt, em cũng tính giặt cho ba, thấy ổng làm về mệt, mà ba không có chịu. Khải: tội ba a, thương con thương cháu, chắc không muốn em cực, chắc tháng này anh mua máy giặt. Ngọc: anh nói thì gáng, đừng đi theo mấy đứa bạn xưa của anh nữa, nó