Tag: DNJR-016

kỷ niệm ông chủ dí buồi vào crush xinh đẹp

kỷ niệm ông chủ dí buồi vào crush xinh đẹp, công ty Hữu Thiên, có tiếng trong giới kinh doanh đá quý.” Mẹ Minh Nguyệt lại trả lời. Nghe danh công ty này, Phương khẽ xoa mũi, bởi đây chính là công ty mà hệ thống vừa trao thưởng cho nó gần đây. Không biết vì nguyên nhân gì lại trùng hợp tới như vậy. “Con có ý kiến này không biết cô có chấp nhận hay không?” Phương lại tiếp tục cười nói. “Con cứ nói đi.” Mẹ Minh Nguyệt lại nói, woa! giám đốc chăm sóc con dâu xinh đẹp chuyện đã kể cho Phương nghe thì còn phải khách sáo. “Con sẽ bỏ ra 4 tỷ còn lại, xem như con góp cổ phần vào. Cô xem