Tag: để lấy hợp đồng

một đêm thăng hoa lão già chén cấp dưới đuợc lên đỉnh

một đêm thăng hoa lão già chén cấp dưới đuợc lên đỉnh, “Con muốn đéo mẹ một lần nữa” “Mẹ cần tinh dịch con trong miệng mẹ” Mẹ đáp lại. “Con muốn đéo mẹ ngay bây giờ, không phải trong miệng mẹ mà trong lồn mẹ nhưng thay vì ra trong lồn mẹ thì con sẽ xuất tinh vô miệng mẹ” Mẹ đồng ý rồi dịch người xuống, nằm lên giường và banh hai chân ra, mỗi ngày chủ tịch địt nhân viên để kiếm tiền mời tôi leo lên mình mẹ.