Tag: đại tẩu ngày vu quy

làm thêm ông chủ quan hệ với nhân tình khiêu gợi

làm thêm ông chủ quan hệ với nhân tình khiêu gợi, “Nếu biểu ca của ta muốn cùng chúng ta đi cùng, vậy chúng ta cùng đi đi!”   Long Cương nhìn đại ca cười nói: "Ca, ngươi không biết nàng rất xảo trá, lại là giỏi nhất. Ôi, tam tỷ, thương xót ta!"   Hoàng Phượng Anh nghe Long Cương nói nàng xảo trá, không khỏi tức giận, túm lấy lỗ tai hắn, niềm vui ông chủ cùng em dâu dâm đãng nũng nịu nói: "Đồ khốn nạn, sao dám nói với ta như vậy?"   Những người khác nhìn Long Cương, cười vui vẻ. Hoàng Phong Anh nịnh nọt nói: "Đi, xem ta đối phó ngươi thế nào!"   "Tam tỷ, xin tha mạng!"   Long Cương