Tag: Cởi quần ra

chỉ là cưỡng hiếp tập thể tiếp viên ngực to

chỉ là cưỡng hiếp tập thể tiếp viên ngực to, người còn lại ai cũng từng làm việc trong công ty lớn tầm cỡ châu lục, và ai cũng có vấn đề nên mới quay trở về quê cả. Phương đồng cảm với tất cả mọi người nên nó nhờ chú Định nhắn lại lời nói của nó cho mọi người biết. “Được. Mọi người biết giám đốc suy nghĩ cho mọi người như thế chắc chắn mọi người sẽ rất vui.” Chú Định gương mặt giãn ra, trà xanh tranh thủ với booss ngực to trong thâm tâm lại kính phục Phương thêm một nấc nữa. Người trẻ đúng thật là vô cùng rộng lượng, sau khi bàn bạc về sự tình của công ty một hồi thì Phương