Tag: CN.TZ-050

mỗi ngày anh trai quan hệ với nhân tình gợi cảm

mỗi ngày anh trai quan hệ với nhân tình gợi cảm, cuồng! “Tuyệt quá, tuyệt quá! Mệnh ta tuy không còn lâu dài nữa, niềm vui sếp chịch thư ký khiêu gợi nhưng nếu truyền thụ Phật gia thần công cho một người, rồi để hắn đầu nhập làm môn hạ Thanh Vân Môn, tu tập Đạo gia thuật pháp, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao, như vậy vừa có thể cứu được hai đứa nó, lại có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện!” Rồi ông lại thầm nghĩ… “Phật Đạo hai nhà vốn xa cách từ xưa, đến lúc già chết cũng không hề lai vãng tới nhau. Thanh Vân Môn tuyệt không ngờ được một thiếu niên ít tuổi, từ nhỏ sống dưới