Tag: CN.MDX-241-02

ngủ nhờ quản lý địt nhân viên để kiếm tiền

ngủ nhờ quản lý địt nhân viên để kiếm tiền, Phổ Trí bế thốc thằng nhóc lên, đi vào ngôi miếu hoang, Trương Tiểu Phàm theo ngay sau nó. Lâm Kinh Vũ được đặt giữa ngôi miếu, nó được Phổ Trí dùng thần công của Thiên Âm Tự, liên tục đẩy chất độc ra khỏi người, ngồi ngay cạnh, Trương Tiểu Phầm giật mình kêu thon thót: – Kinh Vũ… Kinh Vũ… Ở bên ngoài, hắc y nhân từ từ dùng khinh công đáp xuống trước ngôi miếu, mỗi ngày ông chủ chén cấp dưới gợi cảm nhưng lần này, Phổ Trí nhanh chóng phát hiện ra. Ông dùng một phần nội lực đánh xuyên ra bên ngoài cửa tấn công hắn. Hắc y nhân nhanh