Tag: Chồng bận việc ở cơ quan

bán thân tài xế dập dập em 2k để trả nợ

bán thân tài xế dập dập em 2k để trả nợ, hoài nghi Lương Thần nói dối, bởi vì Lương Thần mới chuyển đến Giang Vân một thời gian, căn bản không có khả năng có thù oán gì với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn – Thương mại Thanh Vân, cũng chưa chắc hắn đã nghe nói gì về công ty này. Với lý do như vậy, Lương Thần tuyệt đối không thể nói dối để vu cáo hãm hại được. Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình nói xong, bất chấp trưởng phòng gạ chịch nhân viên trừ tiền phòng trọ Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Khương Truyền An, Trưởng ban tuyên giáo Triệu Bộ Thư đều lần lượt tỏ thái độ cho rằng Công ty trách