Tag: chịch nhau

yêu quá sếp địt cấp dưới đít bự

yêu quá sếp địt cấp dưới đít bự, hội chẩn, phong bì, đứng mổ, phong bì, thẩm định sách y văn, phong bì, làm báo cáo tài chính cho các công ty muốn lên sàn chứng khoán Mỹ, phong bì, thẩm định tài chính cho các dự án, phong bì, đó là còn chưa kể những khoản mà các bệnh viện nước ngoài nhờ tới lão, chúng nó… chuyển khoản. Nhiều lúc lão nhét đại vô cặp chứ có thèm dòm tới đâu, tiền Euro, tiền USD, bất ngờ trưởng phòng địt cấp dưới trắng nõn AUD thì còn dòm tới chứ tiền Việt Nam thì cứ vất đó, khỏi đếm chi cho mệt óc. Và với cái kiểu quanh năm loanh quanh làm – ăn – ngủ của