Tag: Chanyota

kỷ niệm bố chồng chăm sóc con dâu mông cong

kỷ niệm bố chồng chăm sóc con dâu mông cong, điên rồi! Trương Tiểu Phàm thấy trong đầu nổ “rầm” một tiếng, ngã phịch ra đất, chẳng nói chẳng rằng. Lâm Kinh Vũ tư chất thông minh hơn nên tâm tư cũng tinh tế hơn, đưa mắt nhìn mọi người trong đại điện, nó thấy những người đứng đó đều khoác môn y của Thanh Vân Môn, có nam có nữ, có đạo có tục. Hầu hết giắt binh khí, đa số là trường kiếm. Trong đó, bảy người ngồi trên ghế, khí độ càng có vẻ xuất chúng, hơn hẳn mọi người khác. Trong bảy người này, có ba người là tu hành, woa! bố chồng dạy kèm học sinh để được tăng lương ba người là tục gia, đặc