Tag: CAWD-207

làm tang ca anh ơi phang em nhân viên xinh đẹp

làm tang ca anh ơi phang em nhân viên xinh đẹp, gần sau đó nói nhỏ. Thằng Đức sau khi nghe xong cũng không đồng ý, nhưng sau một lúc lại đồng ý với kế hoạch của Phương. “Mày gọi tao ra đây làm gì?” “Móc điện thoại ra. Tắt âm… xem video…” Đức đưa mặt nhìn bâng quơ, nói cho thằng Phúc biết. “Nhớ… Bình tĩnh…” Đức dặn thêm một câu. Phúc vẫn chưa hiểu vấn đề mà Đức vừa nói, cứ tưởng Phương với Đức đang tìm cách đùa với mình. Nó móc điện thoại ra, tin nhắn thằng Đức vừa gửi kèm theo mấy tấm hình. “Xoảng… g… g… g…” Phúc vừa xem video, woa! bố chồng nhấp cô lao công mông cong cái ly tẩy vừa