Tag: CAWD-178

Gạ đụ xin đòi tắm chung thích nhìn người khác trong khách sạn

Gạ đụ xin đòi tắm chung thích nhìn người khác trong khách sạn, Hoa, Phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân, Nam sinh được cô giáo dâm đãng với sếp Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Tăng Kiệm, Trưởng phòng công an huyện Lương Thần. Bí thư Huyện ủy An Kiến Quốc cố nhiên sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương sắc mặt cũng không tốt nhìn đi chỗ khác. Lý Minh Dương vừa rồi cũng nhận được điện thoại của chú Hai, Bí thư Tỉnh ủy gọi tới. Trong điện thoại tuy rằng chú Hai không trực tiếp phê bình y, nhưng nghe giọng nói biểu lộ sự thất vọng của ông cũng đủ khiến y vô cùng xấu hổ. Nhậm chức