Tag: Aramura Akari

Bị hiệu phó xin đòi tắm chung qua đêm đụ vợ mình

Bị hiệu phó xin đòi tắm chung qua đêm đụ vợ mình, nào? Những lời này của Phó bí thư Lưu khiến Chủ tịch thường vụ huyện Cổ Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Ban Vũ đồng loạt thất kinh. Nghe ý tứ trong lời nói của Phó bí thư Lưu, rõ ràng là muốn Lương Thần toàn quyền phụ trách điều tra việc này. Vai trò của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn – Thương mại Thanh Vân đã bị lộ. Lương Thần nếu cố ý muốn truy ra thì cuối cùng Tề Học Quy kia chẳng phải là bị lật thuyền nguy hiểm ư. Mà thuyền không chỉ lật mình y, Nam sinh được cô giáo dâm đãng gạ địt bị chết đuối không chỉ một