Tag: AQSH-067

bất lực trưởng phòng dạy kèm học sinh từ phía sau

bất lực trưởng phòng dạy kèm học sinh từ phía sau, nhiều gạo tồn. Hay là mang một ít đi làm từ thiện…” Phương ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đề nghị. “Cũng được… Để ba liên hệ bên cơ quan nói với họ về việc đó… Hiện tại chúng ta không thể trực tiếp ra ngoài làm mấy việc đó rồi.” Ba Phương đảo mắt, sau đó gật nhẹ đầu đồng ý. “Không biết anh hai con như thế nào…” Bỗng ba Phương thở dài một tiếng, trong lòng lại nghĩ về cậu con trai cả. Anh hai Phương suốt ngày ở ngoài giữa biển, công tác có khi thời gian dài đằng đẵng, woa! quản lý khu vực chăm sóc con dâu chân dài nửa năm đến một năm mới về nhà một