Tag: Anh shipper may mắn

làm thêm ông chủ với cô y tá đuợc lên đỉnh

làm thêm ông chủ với cô y tá đuợc lên đỉnh, Tôi chỉ tập trung vô một từ “ngay lúc này”, nó có nghĩa là mẹ sẽ sẵn sàng cởi quần lót ra và hoàn toàn trần truồng trước tôi vào lúc khác. Tôi nghĩ sẽ làm chuyện này ngày hôm sau và nói với mẹ là tôi muốn hỏi mẹ một chuyện. Mẹ hỏi chuyện gì. Tôi nói đó là chuyện riêng tư. Mẹ nói sẽ quyết định sau khi nghe tôi hỏi. Tôi mới nói thẳng là lông lồn của mẹ nhiều quá, mỗi ngày sếp quan hệ với nhân tình khiêu gợi có muốn cạo hay không. Mẹ nói có lẽ để ngày mai.