Tag: Amiri Saito

món quà sếp gạ chịch nhân viên mông cong

món quà sếp gạ chịch nhân viên mông cong, người liền cảm thấy thần võ anh minh, khí chất khác thường của Lương Thần. Cách nói năng so với phần đông nam thanh nữ tú có sự cân nhắc cẩn thận. Sự nghiệp thành công, món quà trưởng phòng dập dập em 2k đít bự tất cả góp phần làm cho hắn trở nên nổi bật hẳn. Mà loại thành công trong chính trị này hơn hẳn thành công trong kinh doanh. Các bạn học tranh nhau chúc rượu với Lương Thần. Cho dù tửu lượng hắn cũng không phải là kém nhưng cũng không chịu nổi. Nguyên do là hắn là Trưởng phòng công an nên không thể chối từ việc các bạn học chúc