Tag: ADN-306

mới sáng sớm thầy giáo đụ em thư ký và cái kết

mới sáng sớm thầy giáo đụ em thư ký và cái kết, Kinh Vũ tư chất thông minh hơn nên tâm tư cũng tinh tế hơn, đưa mắt nhìn mọi người trong đại điện, nó thấy những người đứng đó đều khoác môn y của Thanh Vân Môn, có nam có nữ, có đạo có tục. Hầu hết giắt binh khí, đa số là trường kiếm. Trong đó, bảy người ngồi trên ghế, khí độ càng có vẻ xuất chúng, hơn hẳn mọi người khác. Trong bảy người này, có ba người là tu hành, ba người là tục gia, đặc biệt người ngồi chính giữa, mình khoác hắc lục đạo bào, tiên phong hạc cốt, hai mắt ôn nhuận long lanh, woa! anh ơi phang em nhân viên chân dài