Tag: ADN-106

tuổi trẻ ông chủ gạ chịch nhân viên để trả nợ

tuổi trẻ ông chủ gạ chịch nhân viên để trả nợ, Ninh lại, không cho cậu ấy về. Chờ cả lớp về hết, tôi nói: – Ninh trả lại cột tóc cho Linh đi. – Ninh có lấy gì của Linh đâu. – Ninh trả lại cho Linh, đó là cái mà Linh thích nhất… – Tóc Linh đẹp thì Linh cột làm gì, bán thân trưởng phòng gạ chịch nhân viên thành nô lệ tình dục sau này đừng cột tóc nữa, cột là Ninh sẽ lấy hết. Nói rồi Ninh giật tay tôi ra rồi ném cái cột tóc lên trần nhà. Chiếc cột tóc kẹt luôn trên đó. Tôi rớt nước mắt, còn Ninh thì bỏ đi. Ngày hôm sau tôi nhất quyết xin cô chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi khác, cô hỏi lý do tại sao thì tôi