Tag: 1PON-010123_001

yêu quá giám đốc gạ chịch e hànng xóm mặc quần lọt khe

yêu quá giám đốc gạ chịch e hànng xóm mặc quần lọt khe, nữa điều này sẽ khiến mọi người tránh xa Cẩm Y Vệ, nói trắng ra, điều này cũng sẽ khiến Cẩm Y Vệ có quá nhiều quyền lực, trực tiếp uy hiếp huyết mạch của tất cả quan viên!   Nhưng sự thật về tội ác của Tong Guan ở đâu, nếu không được xử lý, có lẽ sẽ dung túng cho quan chức tham nhũng, hối lộ. Vì vậy, việc đối xử với Đồng Quán ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của các quan, không thể khinh suất được. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Em nghĩ thế nào?”   Các quan viên xôn xao, bất ngờ boss dập dập con bạn mặc quần lọt khe sau đó bạn nhìn tôi và