lên kế hoạch bố chồng chăm sóc con dâu dáng ngon, phải làm gì. Tôi cúi xuống mà hôn nó làm nó càng lúng túng hơn… nhưng mau chóng tôi biết phải làm gì để nó vượt qua được giây phút ngỡ ngàng. Cuối cùng rồi nó cũng vụng về đưa lưỡi cho tôi nút… đến khi nó lại rục rịch hứng tình trở lại… chỉ chờ có vậy, tôi nhẹ nhàng đụ nó một lần nữa. Lần trước tôi vẫn chưa ra khí nhưng lần này tôi chờ đợi nó để cùng với nó mà đạt được thiên đàng của tình dục. Không quen xuất khí, woa! anh ơi dí buồi vào crush từ phía sau mà lại đến hai lần liên tiếp nên khi ra về, con Huệ đi đứng không vững làm tôi phải